Odeszli od nas - pamięć nie zaciera śladów

Pikuła Franciszek 1922 - 1993
Marcolla Antoni 1912 - 1996
Szczyrba Jan 1934 - 1997
Mączyński Wojciech 1953 - 1998
Pawłowska Aleksandra 1939 - 2001
Chudy Zdzisław 1938 - 2002
Kowal Ryszard 1934 - 2002
Szramuk Danuta 1946 - 2003
Czajor Jerzy 1956 - 2003
Molin – Panitz Ruta 1937 - 2005
Beska Anna 1942 - 2007
Rzeźniczek Gisbert Jan 1942 - 2007
Wiejak Krystyna 1942 - 2008
Niziński Lesław 1945 - 2008
Panitz Adolf 1936 - 2010
Skoczek Edward1929 - 2013
Sęk-Waloszczyk Halina1948 - 2013
Stanisław Żdzuj1947 - 2013
Polnar Bolesław 1952 - 2014
Janczyński Jakub 1927 - 2016