Biuro

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski
czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski

Jesteśmy jednym z 24 regionalnych stowarzyszeń skupionych w ogólnopolskiej organizacji
zrzeszającej artystów plastyków, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych z Polski
i zagranicy. Nasi członkowie uprawiają różne dyscypliny twórcze. Jest nas 94.
Mamy w swoim gronie artystów malarzy, rzeźbiarzy, grafików, architektów wnętrz oraz
artystów nowatorskich dyscyplin twórczych.
Organizacja nasza posiada własny obiekt – siedzibę w centrum miasta Opola.
W budynku tym znajduje się siedziba stowarzyszenia wraz z salą wystawienniczą.
W naszej galerii PIERWSZE PIĘTRO prezentujemy około 16 wystaw indywidualnych
rocznie. Prace swoje wystawiają artyści z Okręgu Opolskiego ZPAP, z Polski oraz
z zagranicy.
Stowarzyszenie nasze jest także organizatorem spotkań plenerowych twórców z różnych
dyscyplin artystycznych. Organizujemy plenery malarskie w Głuchołazach,
na Górze Świętej Anny i w Prudniku, plener rzeźbiarski w drewnie w Dylakach,
plener ceramiczno-malarski w Paczkowie. Spotkania te są wymianą doświadczeń
artystycznych twórców i kończą się wystawami plenerowym oraz wydaniem katalogu.
Jest to także poznanie różnych warsztatów i opinii twórczych.
Okręg Opolski ZPAP jest również organizatorem corocznych spotkań artystów
na SALONIE JESIENNYM. Jest to prezentacja dorobku we wszystkich dyscyplinach
plastycznych.

 
Związek Polskich Artystów Plastyków
Okręg Opolski
45-018 Opole, ul. Krakowska 1
Galeria ZPAP PIERWSZE PIĘTRO
tel./fax + 48 (77) 454 91 56
e-mail:
WWW: http://www.zpap.opole.pl/

Obrazek O Nas Obrazek O Nas Obrazek O Nas

Skład Zarządu ZPAP
Okręg Opolski

PREZES
Beata Wewiórka
tel. 606 171 944


WICEPREZES
Andrzej Sznejweis
tel. 608 168 410


SKARBNIK
Małgorzata Futkowska
tel. 602 647 312


SEKRETARZ
Biernacka Teresa
tel. 077/ 421 92 06