- 2016 -
Bilans 2016 Rachunek zysków i strat 2016
Sprawozdanie Merytoryczne 2016 Informacja dodatkowa do bilansu 2016
Oświadczenie i popisy


- 2015 -
Bilans 2015 Rachunek zysków i strat 2015
Sprawozdanie Merytoryczne 2015 Informacja dodatkowa do bilansu 2015
Oświadczenie i popisy


- 2014 -
Bilans 2014 Rachunek zysków i strat 2014
Sprawozdanie Merytoryczne 2014 Informacja dodatkowa do bilansu 2014
Oświadczenie i popisy


- 2013 -
Bilans 2013 Rachunek zysków i strat 2013
Sprawozdanie Merytoryczne 2013 Informacja dodatkowa do bilansu 2013
Oświadczenie i popisy


- 2012 -
Bilans 2012 Rachunek zysków i strat 2012
Sprawozdanie Merytoryczne 2012 Informacja dodatkowa do bilansu 2012
Oświadczenie i popisy


`
- 2011 -
Bilans 2011 Rachunek zysków i strat 2011
Sprawozdanie Merytoryczne 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2011
Sprawozdanie finansowe ZPAP 2011 (1) Sprawozdanie finansowe ZPAP 2011 (2)
Sprawozdanie finansowe ZPAP 2011 (3) Dodatkowe informacje i objasnienia 2011


`
- 2010 -
Sprawozdanie Merytoryczne 2010 Sprawozdanie finansowe ZPAP 2010 (1)
Sprawozdanie finansowe ZPAP 2010 (2) Sprawozdanie finansowe ZPAP 2010 (3)


`